Královnu Alžbětu prozradilo neúhledné písmo

Královna Alžběta I. byla velmi aktivní žena. O tom svědčí i nově objevený rukopis, který je překladem knihy starořímského historika Tacita.

O tom, proč je autorství připisováno právě Alžbětě první, se dočtete zde.

Rubriky: Články, Historie písma, Odkazy, Písmo slavných | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Královnu Alžbětu prozradilo neúhledné písmo

Vědci budou zkoumat Voynichův rukopis pomocí superpočítače

Kniha napsaná neznámým písmem a v neznámém jazyce, napsaná někdy v první polovině 15. století je známá pod názvem Voynichův rukopis. Je pojmenována podle  Wilfrida Michaela Voynicha, který knihu měl určitý čas ve svém vlastnictví.

O záhadnou knihu se zajímá spoustu vědců, ale především jsou to kryptologové, kteří se snaží  už dlouho rozluštit její obsah. Toho se v poslední době chopili vědci z Vysoké školy báňské v Ostravě. Více informací naleznete zde.

Rubriky: Články, Historie písma, Odkazy | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vědci budou zkoumat Voynichův rukopis pomocí superpočítače

Co je hlaholice?

Jména Cyril a Metoděj nám rozhodně nejsou neznámá. Jakým způsobem přispěli k rozvoji písma, se dočtete zde.

Rubriky: Články, Historie písma | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Co je hlaholice?

Co je možné ověřit na úřadech? (II)

Odborník žasne a laik se diví…. Padělky prostě „frčí“ i u soudu: Ověření padělku v Česku: Úřednice měla pochybnost, tak si vzala lupu a řekla: „Už to vidím, je to pravé“. 

Rubriky: Články, Expertízy písma, Odkazy, Právo | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Co je možné ověřit na úřadech? (II)

Co je možné ověřit na úřadech?

Je neuvěřitelné, jaké dokumenty je možné ověřit na státních úřadech. O tom, jakým způsobem systém funguje hovoří následující článek: Skandál ve státním systému. Úřady ve velkém potvrzují pravost falešných dokumentů.

Rubriky: Články, Expertízy písma, Odkazy, Právo | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Co je možné ověřit na úřadech?

Dynamický biometrický podpis z pohledu zákona

Diskutovaná ochrana osobních údajů, do které spadá i ochrana ručně vytvořeného podpisu, se tedy týká i dynamického biometrického podpisu.

Odkaz na stanovisko Úřadu pro kontrolu osobních údajů k výše uvedené problematice naleznete zde.

Rubriky: Články, Expertízy písma, Odkazy, Právo | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dynamický biometrický podpis z pohledu zákona

Mohou nám lidské čmáranice něco sdělit?

Spousta lidí si čmárá. Jen tak. Na schůzích, přednáškách, při telefonování či jiných činnostech. Člověk se při tom podvědomě soustřeďuje, vyjadřuje své pocity, někdy sní za dne.

Dlouhá, nudná schůze. Člověk je netrpělivý. Vezme tužku a bezcílně čmárá, maluje, popisuje papír. Nejsou to bezvýznamné čmáranice. Prozradí o člověku víc, než by chtěl. Každý totiž čmárá jinak. Podle toho, jaký je, jaký má vztah k životu, jaké má sny, co právě vnitřně cítí.

Čmárání není uvědomělým procesem jako psaní. Podvědomě při něm funguje pravá mozková hemisféra. Na rozdíl od písmenek a znaků užívaných při psaní, při čmárání člověk maluje stromy, šípy, domky, srdíčka, trojúhelníky, číslice, ale také celá slova či postavy. Někdo je dělá bohatě zdobené, jiný holé. Některé symboly se v jedné čmáranici objevují vícekrát.

Různé definice

Čmáranicemi si člověk krátí čas anebo se uklidňuje. Je to rozhodně zdravější než zapálit si cigaretu a podle psychologů je účinek podobný. Proto lidem, kteří si odvykají kouřit, se doporučuje mít u šálku kávy připravený blok a tužku stejně jako u telefonu.

Podle definice psychologa H. Lawa čmáranice jsou znaky, linky a tvary, které vznikly podvědomě. Uvolňují mozek a připravují ho k aktivitě. Výzkumy ukázaly, že studenti, kteří si dělali poznámky z přednášky nebo jen bezcílně čmárali, si zapamatovali zhruba stejně. Když jen poslouchali, byly výsledky nesrovnatelně horší.

Řada psychologů je přesvědčena, že čmáranice poví o osobnosti člověka víc než cokoli jiného. Projevuje se v nich kulturní a společenské zázemí, vzdělanost, ale i citovost. Lidí, kteří si nečmárají, je menšina. Jsou přesní, přímí, s velkou dávkou sebekontroly a obvykle jdou přímo k věci. Podobně jako rukopis i čmárání může být klíčem k osobnosti.

Klíč k osobnosti

Grafologové hodnotí písmo podle množství znaků, velikosti, sklonu, návaznosti písmen a podobně. Ve čmáranicích jsou důležité jak použité znaky, tak i obrázky a symboly. Dá se v nich číst jako v knize. Je to tvořivá činnost, která odráží aktuální rozpoložení mysli čmárající osoby.

Skrytý význam

Podle psychologů šipky vyjadřují sexuální napětí. Záleží i na tom, kam směřují. Šipky směřující vzhůru jsou symboly ambicí, horizontální vyjadřují vstřícnost, šipky mířící do všech stran signalizují otevřenost novým nápadům.

Přímé linky naznačují, že jde o realisticky uvažující osobnost, která se nebojí vyjádřit názor. Nuly a křížky vyjadřují soutěživost. Idealisté prý často malují hvězdy. Objeví-li se v čmáranicích loď nebo letadlo, člověk má všeho dost a nejraději by někam daleko utekl.

Je rozdíl i mezi pěticípou a šesticípou hvězdou. Pěticípá vyjadřuje silné ambice, které ženou člověka vpřed, šesticípá je známkou schopnosti dokonalé koncentrace.

Kruhy jsou typické pro snílky, čtverce pro lidi s praktickým, přesným a logickým uvažováním.

Psychologie

Australští psychologové v Sydney využívají volného čmárání k navázání kontaktu s mladými lidmi, kteří jsou závislí na drogách nebo trpí pocity úzkosti a stresu. Mládež nerada o sobě hovoří a ještě větší odpor má k různým dotazníkům a psychotestům. Čmárání se ale nebrání a podle psychologů je to klíč, který jim umožní nahlédnout, jak se cítí. Důležité je třeba i to, zda kresba zabírá celou plochu stránky, nebo zda se krčí někde v koutě.

Kdo byl autorem?

V první polovině letošního roku se řada významných světových osobností včetně premiérů zúčastnila ekonomického fóra ve švýcarském Davosu. Po jednání zbyl jednoho dne na stole papír plný čmáranic. Soudilo se, že patří britskému premiéru Tony Blairovi. Papír byl předán k analýze Elaine Quigley z britského grafologického ústavu, aby vypracovala posudek na autora čmáranic. Později se ukázalo, že po papíře čmáral nejbohatší muž světa Bill Gates. Co jeho kresby vyjadřují?

 • Čtverce a obdélníky jsou výrazem přesně uvažující mysli a nápisy v nich navíc zdůrazňují nejdůležitější body jednání (daně, bohatý svět, G8, zrušit zadlužení…).
 • Nespojovaná písmena v určitých slovech jsou výrazem snahy zjistit správné priority a dát věcem řád.
 • Kruhy signalizují nezávislé myšlení a také povahu snílka.
 • Písmena jsou ve slovech většinou propojena, což je výrazem jasného uvažování.
 • Název Porto Allegro (správně by mělo být Porto Alegre) míří k místu, kde by se měly konat mezinárodní rozhovory o globální nerovnosti a chudobě. Zrušení dluhů je nejvíce zvýrazněno, což dokazuje význam, který tomu Bill Gates přikládá.
 • Sklon písma jasně doprava odráží extrovertní, ambiciózní povahu.
 • Trojúhelníky naznačují sklon k praktickým opatřením.
 • Nahuštění opakovaných slov a smyčky nahoře na písmenech svědčí o kritice a tlaku, kterým byl autor vystaven.
Rubriky: Články, Psychologie | Štítky: , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mohou nám lidské čmáranice něco sdělit?

Salvador Felip Jacint Dalí i Domènech

(11.5.1904 – 23.1.1989)

Byl významný katalánský malíř, který se proslavil svými surrealistickými díly.

Za svůj život vytvořil více jak 1 500 obrazů. Vedle toho také ilustroval knihy, navrhoval divadelní scény a kostýmy, vytvořil celou řadu kreseb a desítky plastik a věnoval se různým dalším projektům, např. na poli architektury, neméně známé je jeho úspěšná spolupráce se známou zpěvačkou Amandou Lear.

Největší kolekci Dalího prací lze nalézt ve Španělsku, v katalánském městě Figueres, kde se nachází muzeum Dalí Theatre and Museum.

Dalí byl znám svou láskou ke všemu, co je zlaté a přehnané, svou vášní pro luxus a láskou k orientálnímu oblečení. Rád dělal neobvyklé věci jen proto, aby upoutal pozornost.

Rubriky: Články, Písmo slavných | Štítky: , , , , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Salvador Felip Jacint Dalí i Domènech

Možné zdroje psychologicky významných informací pro odhad osobnosti komunikujícího partnera

Nejčastější metodou poznávání osobnosti je pozorování jeho verbální a neverbální komunikace, včetně doprovodných projevů řeči. Pro pozorování jako psychologickou metodu je příznačná intencionalita (zaměřenost a cílovost) na určité, posuzovatelem vybrané projevy sledované osoby.

Nositeli psychologicky relevantních informací o osobnosti komunikačního partnera (dále jen KP) jsou tzv. statické a dynamické neverbální klíče.

Za statické neverbální klíče považujeme ty rysy a projevy jedince, které se během interakce nemění a jsou pro vyslýchajícího zdrojem informací, především o trvalejších vlastnostech pozorované osoby. Patří sem: rysy obličeje, tělesná stavby, charakteristické zbarvení hlasu a vnější úprava.

Dynamické neverbální klíče jsou takové projevy, které se během interakce mění a jsou zdrojem informací o aktuálních psychických stavech (především emocionálních) a interpersonálních vztazích jedince k sociálnímu okolí (důvěrnost vztahu, pozice, kterou ve vztahu zaujímá, ochota k interakci). Mezi dynamické neverbální klíče patří: proxemika (vzdálenost a úhel, který zaujímá jedinec při interakci), tělesný kontakt, postoj, gesta, tělesné pohyby, mimika, mimolingvistické aspekty řeči (tón hlasu, spád a plynulost řeči), směr pohledu a oční kontakt.

Aby odhad osobnosti KP byl co nejreálnější, je třeba:

 • mít osvojenou (zažitou, praxí ověřenou) „metodiku” pozorování do podoby zautomatizovaných dovedností (návyků) registrovat změny v chování, jednání, projevech KP;
 • být si vědom toho, že kromě výrazných signálů v chování a projevech KP (které tím, že vybočují „z normálu“, mají schopnost upoutat pozornost) existují i signály méně výrazné, které mohou mít vysokou vypovídací hodnotu;
 • při pozorování (a interpretaci) projevů KP neztrácet ze zřetele vliv podmínek v nichž konkrétní interakce probíhá (situační kontext);
 • vědomě „přibrzdit” svoji přirozenou tendenci k okamžité interpretaci projevů;
 • nebát se věřit svým vnitřním pocitům (ovšem jen za předpokladu, že jim rozumí) a intuici a k ověření závěrů z nich vyplývajících zaměřit své další aktivity.

Interpretace dat získaných psychologickými metodami k osobnosti KP – představuje proces kognitivního zpracování psychologicky relevantních informací. Posuzovatele v časově limitované situaci „tady a teď” získané informace analyzuje, sjednocuje (provádí syntézu), srovnává, třídí, zobecňuje a abstrahuje, přisuzuje význam a smysl projevům a chování KP.

Z takto zpracovaných subjektivně vytvořených informací pak konstruuje vnitřní obraz o osobnosti posuzovaného člověka, přisuzuje jeho projevům vnitřní příčiny – motivaci, a tím činí jeho projevy pro sebe „srozumitelnější“.

 

 

 

Rubriky: Články, Psychologie | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Možné zdroje psychologicky významných informací pro odhad osobnosti komunikujícího partnera

Karel GOTT

Je nejvýznamnější český zpěvák populární hudby, ale také malíř, herec a jedna z nejznámějších osobností české umělecké scény.

Karel Gott v mládí toužil stát se malířem. Po ukončení školní docházky se v Praze neúspěšně pokoušel o studium výtvarného umění. Jeho cesta však vedla do ČKD, kde se vyučil elektromontérem. Už v této době se začal věnovat hudbě a zpěvu, což, jak se později ukázalo, byla správná volba. Poprvé na sebe upozornil v roce 1957, kdy dostal nabídku na angažmá v pražských tanečních kavárnách.

V roce 1958 získal první místo v soutěži amatérských zpěváků. V roce 1960 definitivně odešel z ČKD a začal se profesionálně věnovat pouze zpěvu.

V roce 1962 dostal Karel Gott nabídku na angažmá do divadla Semafor Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. Tento fakt znamenal zásadní zlom v jeho kariéře. V roce 1963 se jeho interpretace písně Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého Oči sněhem zaváté stala hitem roku. V roce 1965 nastal v jeho umělecké dráze další zlom a nutno říci, že zcela zásadní. Své umění spojil s bratry Štaidlovými a tím nastartoval svou hvězdnou kariéru.

Od té doby neustále stoupala jeho popularita, jeho písně se staly nezapomenutelnými hity a provázejí nás až do dnešních dnů. Není zapotřebí jednotlivé písně připomínat, jejich výčet by byl předlouhý.

Osmdesátá léta byla asi vrcholem jeho kariéry, kterou se rozhodl ukončit v roce 1990 uspořádáním mnoha koncertů na rozloučenou po sportovních halách v Československu a Německu. Avšak právě toto turné zavdalo příčinu k přehodnocení úvah o ukončení pěvecké dráhy. Jeho úspěch byl obrovský.

Spolu s Františkem Janečkem založil v lednu 1993 agenturu GOJA, v květnu téhož roku oznámil na tiskové konferenci založení Nadace Karla Gotta Interpo. Jejím cílem bylo pomáhat dětem policistů, kteří přišli o život při výkonu služby.

Změnou v jeho životě bylo především to, že se začal více věnovat své dětské zálibě malování, a to s obrovským úspěchem. Jeho díla byla mnohokrát vystavována v Čechách, ale i ve světě.

A co dodat na závěr? Mnohonásobný Zlatý slavík, mnohonásobný Český slavík, držitel televizních ocenění, herec, malíř…idol mnoha fanynek, od roku 2008 manžel, taky táta a dědeček …., prostě BOŽSKÝ KÁJA.

Rubriky: Články, Písmo slavných | Štítky: , , , , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Karel GOTT