Pravost textu a podpisu

Předmětem zkoumání pravosti podpisu a textu je, zda na nějakém konkrétním dokumentu je či není písmo konkrétního pisatele nebo hledání pisatele konkrétního rukopisu.

Sporný materiál

Sporným materiálem je jakýkoli ručně psaný text nebo podpis, o jehož pravosti je pochybnost. Sporným materiálem mohou být směnky, testamenty, smlouvy, ale i další dokumenty.

Testamenty
Nejčastěji jde o to, zda zesnulý pisatel podepsal či nepodepsal testament. V tomto případě je nutné mít co nejvíce podpisů pisatele, které jsou, pokud možno, z období co nejbližšího okamžiku, ve kterém závěť byla podepsána.
Podpisy se většinou dají dohledat například na složenkách, smlouvách, na dokladech o převzetí důchodu a podobně.

Faktury, směnky
Častým případem je i spor o pravost podpisu na fakturách a směnkách. Pro komparaci textů a podpisů je opět nutné mít vzor rukopisu z co nejbližší doby, ve které bylo sporné ruční písmo vytvořeno.

Smlouvy
Opět jde o častý případ, kdy se řeší, zda dokument napsal či podepsal určitý pisatel. Pokud jde například o smlouvy o převodu nemovitostí, tyto smlouvy dohledáte na Finančních úřadech nebo na Katastrálních úřadech.

Anonymní dopisy
Bohužel stále existují lidé, kteří píší anonymní dopisy. Některé jsou vytištěny, jiné jsou psány ručně. V případě ručního psaní je možné řešit autorství těchto dopisů, pokud jsou k dispozici srovnávací rukopisy podezřelých osob.

Srovnávací materiál

V případě zjišťování pravosti ručně psaného textu nebo podpisu je nutné mít srovnávací materiál. Srovnávacím materiálem se rozumí více kusů originálních ručních textů nebo podpisů – srovnávacích podpisů.

Jako srovnávací materiál by měly být použity nějaké oficiální dokumenty, ne kterých jsou originální podpisy nebo ručně psaný text pisatele, o kterém zjišťujeme, zda psal či nepsal sporný podpis nebo sporný materiál.

Ke zkoumání jsou nevhodné xeroxové kopie, i když v některých případech i ty mohou být zařazeny do seznamu srovnávacího materiálu. Naopak vhodné jsou jakékoli oficiální dokumenty (různé druhy smluv, faktury, žádosti apod.), případně i neoficiální dokumenty, jako jsou osobní dopisy, poznámkové lístky apod. Především jde o to, aby tyto dokumenty byly originály a obsahovaly tedy originální podpis nebo rukopis.

Srovnávací materiál by ideálně měl být plus minus z období, kdy byl napsán text nebo podpis sporný. Například, když dojde ke zkoumání závěti starého člověka, neměl by být použit jako srovnávací materiál či podpis z jeho mládí. Příliš velký časový odstup mezi sporným a srovnávacími materiály může mít podstatný vliv na zkoumání. Je to z toho důvodu, že podpis či rukopis se může za určitých podmínek velmi změnit (například při vážném onemocnění). Někteří pisatelé mohou mít celkem stabilní podpis či rukopis celý život, jiní ho mohou během života měnit.

Pokud potřebujete rychle zjistit pravost podpisu, odkazujeme vás na systém Sigop.