Archiv rubriky: Historie písma

Rubrika historie písma

Hlaholice – tajné písmo věrozvěstů?

Hlaholice a cyrilice jsou písma Čechům ze školní výuky notoricky známá. Autorem hlaholice je nepochybně byzantský věrozvěst Konstantin – Cyril zvaný Filosof (827 – 869). Hlaholice společně s cyrilicí byla vytvořena pro potřeby evangelizace slovanských území, na prvním místě Velké Moravy. … Celý příspěvek

Rubriky: Články, Historie písma | Napsat komentář

Hieratické písmo

Hieratické písmo vzniklo adaptací hieroglyfů, přičemž hieroglyfické znaky byly zjednodušeny, aby umožnily rychlejší psaní pro administrativní a obchodní potřeby. Také sloužilo k zaznamenávání dokumentů náboženské, literární a vědecké povahy po téměř celou dobu existence starověkého Egypta. Hieratické písmo se nejčastěji psalo … Celý příspěvek

Rubriky: Články, Historie písma | Napsat komentář

Rukopisy od Mrtvého moře

Rukopisy od Mrtvého moře, zvané také kumránské svitky nebo svitky od Mrtvého moře (Dead sea´s scrolls), objevené r. 1947 v jeskyních poblíž lokality Chirbet Kumrán, patří mezi nejvýznamnější archeologické objevy 20. století. Objevené rukopisy mají zcela mimořádný význam pro poznání dějin judaismu, … Celý příspěvek

Rubriky: Články, Historie písma | Napsat komentář

PÍSMO CÍSAŘE AUGUSTA aneb otec grafologie Gaius Suetonius Tranquillus (* asi r. 75 † asi r. 160)

Římský polyhistor a spisovatel Suetonius je v širším povědomí znám především jako autor stále vydávaného populárního díla Životopisy dvanácti císařů (De vita Caesarum), které byly přeloženy V. Kubelkou do češtiny již v r. 1903. Je to vlastně jediné zachované dílo z rozsáhlé a … Celý příspěvek

Rubriky: Články, Grafologie, Historie písma | Napsat komentář