Základy grafologie II

Kurz je určen pro všechny zájemce o grafologii.


Místo konání: Poděbradská 179/1, 190 00 Praha 9


Obsah kurzu:

  • Přehled globálních grafologických znaků
  • Konkrétní grafologické znaky
  • Konkrétní znaky a symbolika písma
  • Vlastnosti zjistitelné z rukopisu
  • Písmo jako geometrická křivka
  • Znaky podléhající momentální náladě
  • Stabilní znaky v rukopisu
  • Patologické znaky v rukopisu
  • Praktická grafologická cvičení
  • Diskuse a prostor pro dotazy

Obsahem kurzu je seznámení se základními grafologickými znaky v rukopisu, na základě kterých se provádí jeho analýza. Jedná se především o skupinu globálních znaků, mezi které například patří členění rukopisu, řádkování, mezery apod.

Na skupinu znaků globálních navazují znaky konkrétní, s jejichž pomocí probíhá analýza komplexněji a detailněji. Jde nejen o znaky samotné, ale o jejich význam, ze kterého se vyvozují vlastnosti autora rukopisu.

Nedílnou součástí kurzu je tedy i seznámení s vlastnostmi, které se z rukopisu dají analyzovat. Dobře provedený grafologický rozbor dokáže odhalit i skrytá zákoutí pisatele, od jeho emocí až po jeho vrozenou energii, od pojetí sebe sama až po vztah k ostatním atd.

Důležitým faktem je i seznámení s grafologickými znaky, které jsou odrazem momentální psychické a fyzické kondice. Z rukopisu lze velmi dobře stanovit tendence k únavě, stresu, strachu a jiným možným problémům.

Součástí kurzu je i stručný grafologický rozbor účastníků a ukázky různých druhů rukopisů.

Kurz volně navazuje na Základy grafologie I.

Pokud máte zájem o stručnou analýzu písma, přineste s sebou Váš starší rukopis / rukopisy, jakýkoli ručně psaný text (ideálně alespoň 1/2 stránky A4). Aktuální rukopis můžete vytvořit na místě.
Pokud máte oblíbenou psací potřebu, tak si ji rovněž přineste. Dále kromě pozitivní nálady už nic jiného nepotřebujete.


Cena kurzu: 1.390,- Kč


 

Termíny kurzů se připravují.

 


Kurz se koná v počtu minimálně 4 a maximálně 10 účastníků. Pokud daný termín semináře nebude obsazen, bude účastníkovi nabídnut jiný termín.

Na kurz je třeba se předem mailem nebo telefonicky objednat.