Systém posílení osobní energetiky

Zveme Vás na zcela nový typ semináře Jak si poradit se stresem!?. Jeho obsahem je nejen seznámení s nežádoucími znaky v ručním písmu a doporučení na jejich odstranění, ale seznámení se základy Systému posílení osobní energetiky (žhavá novinka).

Princip systému spočívá ve vědomé práci s vlastní energií tak, aby vedla k posílení zdraví a harmonii osobnosti. Pomocí tohoto systému lze eliminovat únavu, stres, zmírnit trvalou psychickou zátěž a naučit se principům, jak rychle posílit osobní energii. Více o kurzu se dozvíte zde.

Těšíme se na Vaši účast!

Tým Asociace grafologů ČR, z.s.

Rubriky: Články, Grafologie, Písmo a zdraví | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Systém posílení osobní energetiky

Nový kurz: Písmo a nemoc

Zveme Vás na náš nový kurz, který je zaměřený na vztah písma a onemocnění. Více o kurzu se dozvíte zde.

Rubriky: Články | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nový kurz: Písmo a nemoc

Královnu Alžbětu prozradilo neúhledné písmo

Královna Alžběta I. byla velmi aktivní žena. O tom svědčí i nově objevený rukopis, který je překladem knihy starořímského historika Tacita.

O tom, proč je autorství připisováno právě Alžbětě první, se dočtete zde.

Rubriky: Články, Historie písma, Odkazy, Písmo slavných | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Královnu Alžbětu prozradilo neúhledné písmo

Vědci budou zkoumat Voynichův rukopis pomocí superpočítače

Kniha napsaná neznámým písmem a v neznámém jazyce, napsaná někdy v první polovině 15. století je známá pod názvem Voynichův rukopis. Je pojmenována podle  Wilfrida Michaela Voynicha, který knihu měl určitý čas ve svém vlastnictví.

O záhadnou knihu se zajímá spoustu vědců, ale především jsou to kryptologové, kteří se snaží  už dlouho rozluštit její obsah. Toho se v poslední době chopili vědci z Vysoké školy báňské v Ostravě. Více informací naleznete zde.

Rubriky: Články, Historie písma, Odkazy | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vědci budou zkoumat Voynichův rukopis pomocí superpočítače

Co je hlaholice?

Jména Cyril a Metoděj nám rozhodně nejsou neznámá. Jakým způsobem přispěli k rozvoji písma, se dočtete zde.

Rubriky: Články, Historie písma | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Co je hlaholice?

Co je možné ověřit na úřadech? (II)

Odborník žasne a laik se diví…. Padělky prostě „frčí“ i u soudu: Ověření padělku v Česku: Úřednice měla pochybnost, tak si vzala lupu a řekla: „Už to vidím, je to pravé“. 

Rubriky: Články, Expertízy písma, Odkazy, Právo | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Co je možné ověřit na úřadech? (II)

Co je možné ověřit na úřadech?

Je neuvěřitelné, jaké dokumenty je možné ověřit na státních úřadech. O tom, jakým způsobem systém funguje hovoří následující článek: Skandál ve státním systému. Úřady ve velkém potvrzují pravost falešných dokumentů.

Rubriky: Články, Expertízy písma, Odkazy, Právo | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Co je možné ověřit na úřadech?

Dynamický biometrický podpis z pohledu zákona

Diskutovaná ochrana osobních údajů, do které spadá i ochrana ručně vytvořeného podpisu, se tedy týká i dynamického biometrického podpisu.

Odkaz na stanovisko Úřadu pro kontrolu osobních údajů k výše uvedené problematice naleznete zde.

Rubriky: Články, Expertízy písma, Odkazy, Právo | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dynamický biometrický podpis z pohledu zákona

Mohou nám lidské čmáranice něco sdělit?

Spousta lidí si čmárá. Jen tak. Na schůzích, přednáškách, při telefonování či jiných činnostech. Člověk se při tom podvědomě soustřeďuje, vyjadřuje své pocity, někdy sní za dne.

Dlouhá, nudná schůze. Člověk je netrpělivý. Vezme tužku a bezcílně čmárá, maluje, popisuje papír. Nejsou to bezvýznamné čmáranice. Prozradí o člověku víc, než by chtěl. Každý totiž čmárá jinak. Podle toho, jaký je, jaký má vztah k životu, jaké má sny, co právě vnitřně cítí.

Čmárání není uvědomělým procesem jako psaní. Podvědomě při něm funguje pravá mozková hemisféra. Na rozdíl od písmenek a znaků užívaných při psaní, při čmárání člověk maluje stromy, šípy, domky, srdíčka, trojúhelníky, číslice, ale také celá slova či postavy. Někdo je dělá bohatě zdobené, jiný holé. Některé symboly se v jedné čmáranici objevují vícekrát.

Různé definice

Čmáranicemi si člověk krátí čas anebo se uklidňuje. Je to rozhodně zdravější než zapálit si cigaretu a podle psychologů je účinek podobný. Proto lidem, kteří si odvykají kouřit, se doporučuje mít u šálku kávy připravený blok a tužku stejně jako u telefonu.

Podle definice psychologa H. Lawa čmáranice jsou znaky, linky a tvary, které vznikly podvědomě. Uvolňují mozek a připravují ho k aktivitě. Výzkumy ukázaly, že studenti, kteří si dělali poznámky z přednášky nebo jen bezcílně čmárali, si zapamatovali zhruba stejně. Když jen poslouchali, byly výsledky nesrovnatelně horší.

Řada psychologů je přesvědčena, že čmáranice poví o osobnosti člověka víc než cokoli jiného. Projevuje se v nich kulturní a společenské zázemí, vzdělanost, ale i citovost. Lidí, kteří si nečmárají, je menšina. Jsou přesní, přímí, s velkou dávkou sebekontroly a obvykle jdou přímo k věci. Podobně jako rukopis i čmárání může být klíčem k osobnosti.

Klíč k osobnosti

Grafologové hodnotí písmo podle množství znaků, velikosti, sklonu, návaznosti písmen a podobně. Ve čmáranicích jsou důležité jak použité znaky, tak i obrázky a symboly. Dá se v nich číst jako v knize. Je to tvořivá činnost, která odráží aktuální rozpoložení mysli čmárající osoby.

Skrytý význam

Podle psychologů šipky vyjadřují sexuální napětí. Záleží i na tom, kam směřují. Šipky směřující vzhůru jsou symboly ambicí, horizontální vyjadřují vstřícnost, šipky mířící do všech stran signalizují otevřenost novým nápadům.

Přímé linky naznačují, že jde o realisticky uvažující osobnost, která se nebojí vyjádřit názor. Nuly a křížky vyjadřují soutěživost. Idealisté prý často malují hvězdy. Objeví-li se v čmáranicích loď nebo letadlo, člověk má všeho dost a nejraději by někam daleko utekl.

Je rozdíl i mezi pěticípou a šesticípou hvězdou. Pěticípá vyjadřuje silné ambice, které ženou člověka vpřed, šesticípá je známkou schopnosti dokonalé koncentrace.

Kruhy jsou typické pro snílky, čtverce pro lidi s praktickým, přesným a logickým uvažováním.

Psychologie

Australští psychologové v Sydney využívají volného čmárání k navázání kontaktu s mladými lidmi, kteří jsou závislí na drogách nebo trpí pocity úzkosti a stresu. Mládež nerada o sobě hovoří a ještě větší odpor má k různým dotazníkům a psychotestům. Čmárání se ale nebrání a podle psychologů je to klíč, který jim umožní nahlédnout, jak se cítí. Důležité je třeba i to, zda kresba zabírá celou plochu stránky, nebo zda se krčí někde v koutě.

Kdo byl autorem?

V první polovině letošního roku se řada významných světových osobností včetně premiérů zúčastnila ekonomického fóra ve švýcarském Davosu. Po jednání zbyl jednoho dne na stole papír plný čmáranic. Soudilo se, že patří britskému premiéru Tony Blairovi. Papír byl předán k analýze Elaine Quigley z britského grafologického ústavu, aby vypracovala posudek na autora čmáranic. Později se ukázalo, že po papíře čmáral nejbohatší muž světa Bill Gates. Co jeho kresby vyjadřují?

  • Čtverce a obdélníky jsou výrazem přesně uvažující mysli a nápisy v nich navíc zdůrazňují nejdůležitější body jednání (daně, bohatý svět, G8, zrušit zadlužení…).
  • Nespojovaná písmena v určitých slovech jsou výrazem snahy zjistit správné priority a dát věcem řád.
  • Kruhy signalizují nezávislé myšlení a také povahu snílka.
  • Písmena jsou ve slovech většinou propojena, což je výrazem jasného uvažování.
  • Název Porto Allegro (správně by mělo být Porto Alegre) míří k místu, kde by se měly konat mezinárodní rozhovory o globální nerovnosti a chudobě. Zrušení dluhů je nejvíce zvýrazněno, což dokazuje význam, který tomu Bill Gates přikládá.
  • Sklon písma jasně doprava odráží extrovertní, ambiciózní povahu.
  • Trojúhelníky naznačují sklon k praktickým opatřením.
  • Nahuštění opakovaných slov a smyčky nahoře na písmenech svědčí o kritice a tlaku, kterým byl autor vystaven.
Rubriky: Články, Psychologie | Štítky: , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mohou nám lidské čmáranice něco sdělit?

Salvador Felip Jacint Dalí i Domènech

(11.5.1904 – 23.1.1989)

Byl významný katalánský malíř, který se proslavil svými surrealistickými díly.

Za svůj život vytvořil více jak 1 500 obrazů. Vedle toho také ilustroval knihy, navrhoval divadelní scény a kostýmy, vytvořil celou řadu kreseb a desítky plastik a věnoval se různým dalším projektům, např. na poli architektury, neméně známé je jeho úspěšná spolupráce se známou zpěvačkou Amandou Lear.

Největší kolekci Dalího prací lze nalézt ve Španělsku, v katalánském městě Figueres, kde se nachází muzeum Dalí Theatre and Museum.

Dalí byl znám svou láskou ke všemu, co je zlaté a přehnané, svou vášní pro luxus a láskou k orientálnímu oblečení. Rád dělal neobvyklé věci jen proto, aby upoutal pozornost.

Rubriky: Články, Písmo slavných | Štítky: , , , , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Salvador Felip Jacint Dalí i Domènech