Jak si poradit se stresem?!

Místo konání: Poděbradská 179/1, 190 00 Praha 9

Program semináře

  • Obecné příznaky stresu
  • Stres, únava a varovné znaky v ručním písmu
  • Základní rozbor rukopisu
  • Ukazatele stavu energie v rukopisu
  • Využití grafoterapie
  • Energetika lidského těla
  • Systém posílení vlastní energetiky
  • Cesta k harmonii, zdraví a zlepšení kvality života
  • Prostor pro diskusi
  • Sleva na další seminář 20%

Seminář je určen pro ty, kteří chtějí problémy vyřešit, nikoli jimi trpět, či o nich mluvit.

Popis semináře

Stres a únava se nejen v této době nevyhýbá mnoha lidem a dá se říct, že je znamením současnosti. Je příčinou zdravotních potíží, konfliktů v zaměstnání, negativně ovlivňuje mezilidské vztahy. Strach o druhé, existenční problémy a mnoho dalších faktorů často postupně vede k oslabení vitality – energetiky člověka a může být příčinou vážných problémů v životě.

Chcete se dozvědět jiný pohled na stres? Poznat nová fakta? Otevřít nové pohledy na stres? A především zapracovat na tom, jak vyřešit svůj osobní problém se stresem?

Existují možnosti, jak příznaky únavy a stresu včas odhalit a zároveň udělat taková opatření, aby se negativní příznaky zmírnily či úplně eliminovaly. Již první příznak toho, že něco není v pořádku, odhalí analýza ručního písma. I drobná únava má v rukopisu své projevy, konkrétní znaky, které poukazují na to, že se pisatel necítí úplně dobře.

Pokud má člověk dostatečné množství vlastní energie – vitality, není náchylný k tomu, aby ho i drobná negativa jakkoli rozhodila. Pokud je však energeticky oslaben, stačí i maličkost a dotyčný může mít tendence ke smutku, únavě a nakonec stresu.

Na semináři budou představeny dvě metody, které při správném praktikování vedou k potlačení či úplnému odstranění únavy a stresu. První z nich je grafoterapie (detailnímu popisu této metody je věnován jiný seminář, zde bude zmíněn pouze princip). Druhou metodou je Systém posílení vlastní energetiky. Pomocí tohoto systému se může člověk naučit lépe porozumět sám sobě, lépe dospět k vytýčeným cílům, posílit vlastní zdraví, harmonii osobnosti a celkově zlepšit kvalitu života.

Cena semináře 1.490,- Kč.

Termíny konání

Červen 2021:
středa 16.6.2021, 16:30 až 19:30

Vzhledem k současné situaci (k 19.5.2021) je třeba dodržet následující podmínky:
Všichni musí splňovat jednu z následujících podmínek: podstoupit PCR test (max. 7 dní před), antigenní test (max. 72 hodin před), být naočkovaný, či prodělat covid-19 v posledních 90 dnech a mít ukončenou izolaci.
Dále všichni musí mít nasazenou ochranu dýchacích cest s účinností alespoň 94 % (bez výdechového ventilu), jde např. o respirátory FFP2 či nanoroušky.
Opatření viz: Přednášková činnost · Covid Portál (gov.cz)

Počet účastníků: 4 až 10. Vzhledem k současné situaci se kurz může realizovat za účasti maximálně 5 účastníků (pouze poloviční kapacita).

Seminář se koná v počtu minimálně 4 účastníků. Pokud daný termín semináře nebude obsazen, bude účastníkovi nabídnut jiný termín.

Na seminář je třeba se předem mailem nebo telefonicky objednat.