Základy grafologie I

Kurz je určen pro všechny zájemce o grafologii.


Místo konání: Poděbradská 179/1, 190 00 Praha 9


Obsah kurzu:

 • Úvod do grafologie
 • Stručná historie písma
 • Informace potřebné k analýze písma
 • Ruční písmo jako „mozkopis“
 • Vývoj písma v čase
 • Globální grafologické znaky v písmu
 • Projev vědomé a nevědomé stránky v rukopisu
 • Psací plocha
 • Symbolika písma
 • Ukázky zajímavých rukopisů
 • Praktická grafologická cvičení
 • Diskuse a prostor pro dotazy

Současně s rozvojem ručního písma se během staletí postupně rozvíjely i možnosti jeho analýzy. Většině známá, novodobá historie grafologie je však řazena až do 19.století, kde je i počátek jejího dnešního názvu.

Neopomenutelným faktem je, že písmo vzniká na základě funkcí mozku. Stejně jako se odlišují jednotliví lidé, tak se i odlišuje jejich písmo, v podstatě nenajdeme dva stejné rukopisy. Proto je možné, na základě analýzy konkrétního ručního písma stanovit vlastnosti jeho autora a vypracovat jeho profil.

Obsahem kurzu je seznámení nejen se stručnou historií grafologie, ale především s tím, jak a za jakých podmínek je možné provést seriózní analýzu rukopisu. Jaké jsou vhodné písemné podklady, co by grafolog měl vědět o pisateli, jaké jsou důležité prvotní grafologické znaky a další aspekty potřebné k rozboru. Jaké faktory ovlivňují či neovlivňují rukopis, jak se ruční písmo vyvíjí v čase, kdy je vývoj písma ukončen a další zajímavosti.

Pokud máte zájem o stručnou analýzu písma, přineste s sebou Váš starší rukopis / rukopisy, jakýkoli ručně psaný text (ideálně alespoň 1/2 stránky A4). Aktuální rukopis můžete vytvořit na místě.
Pokud máte oblíbenou psací potřebu, tak si ji rovněž přineste. Dále kromě pozitivní nálady už nic jiného nepotřebujete.


Cena kurzu: 1.390,- Kč


Termíny konání – březen 2022:
středa 9.3.2022, 16:30 až 19:00

Termíny konání – duben 2022:
čtvrtek 14.4.2022, 16:30 až 19:00

Termíny konání – květen 2022:
pátek 13.5.2022, 16:30 až 19:00


Kurz se koná v počtu minimálně 4 a maximálně 10 účastníků. Pokud daný termín semináře nebude obsazen, bude účastníkovi nabídnut jiný termín.

Na kurz je třeba se předem mailem nebo telefonicky objednat.