Analýza rukopisu

Odborná konzultace se zaměřením na analýzu Vašeho rukopisu.


Co je obsahem konzultace?
Obsahem je ústní podání grafologického rozboru Vašeho rukopisu. Dozvíte se, jaké grafologické znaky a vlastnosti z nich vyplývající jsou ve Vašem písmu dominantní, a jaký závěr lze z analýzy vyvodit.

Co lze pomocí grafologické analýzy zjistit?
Mezi hlavní vlastnosti, které lze zjistit, patří především vitalita, která velmi úzce souvisí s psychickým i fyzickým stavem jedince. Z toho lze například i soudit na tendenci k některým onemocněním.
Dále například zvládání a ladění emocí, schopnost zvládání únavy a stresu, schopnost snášet fyzickou a psychickou zátěž. Důležité je i Vaše pojetí sebe sama, vztahy k druhým lidem, schopnost přizpůsobit se dané situaci, vlastnosti jako je vytrvalost, aktivita, dynamika apod.

Na základě analýzy Vašeho písma Vám budou nastíněny různé možnosti, jak pracovat s jejími výsledky.

Ke konzultaci přineste s sebou několik starších rukopisů z různých časových období a aktuální rukopis. Pokud nemáte starší rukopisy, bude analýza provedena z rukopisu aktuálního, který případně můžete napsat na místě.


Konzultace je určena pro osoby starší 18 let.


Cena konzultace je 890,- Kč


Na konzultaci je třeba se předem mailem nebo telefonicky objednat.