Profil pisatele

Vytvoření ručního písma je jedním z možných projevů daného jedince. Na základě analýzy rukopisu lze stanovit základní profil pisatele s poměrně podrobným výčtem jeho osobnostních vlastností.

Pro osobní účely
Jedním z důvodů, proč se zkoumá ruční písmo je to, že pisatel se chce o sobě dozvědět více. V tomto případě platí, že čím více dodaného materiálu, tím ucelenější obraz pisatele se dá získat. Je proto dobré, pokud si chcete nechat provést rozbor svého rukopisu, abyste odborníkovi přinesli rukopisy od nejstarších po nejmladší. Zároveň je dobré si uvědomit, pokud si to pamatujete, za jakých okolností – psychických i fyzických jste tyto rukopisy napsali. Také je dobré sdělit dostatečné množství informací (věk, národnost, povolání / zaměstnání, koníčky, fyzická či psychická omezení), neboť zkoumání písma není věštění, ale seriózní metoda, která staví na faktech.

Pro personální účel
Zkoumání pro personální účely je dnes poměrně běžnou záležitostí. Každý zaměstnavatel, který požaduje analýzu písma uchazečů o zaměstnání, by však měl mít k tomu souhlas pisatele, jinak jedná v rozporu se zákonem. Například, jestliže jste uchazečem o zaměstnání a je po Vás žádán životopis napsaný ručně, měli byste se zajímat o to, z jakého důvodu. Pokud zaměstnavatel nebude mít Váš souhlas a Váš rukopis podrobí analýze, na základě které Vás vyloučí z výběrového řízení, můžete nápravu vymáhat soudní cestou. Potencionální zaměstnavatel jednal v rozporu s Občanským zákoníkem, neboť bez Vašeho souhlasu nakládal s Vámi vytvořeným písmem.

Z jiných důvodů
Jiným důvodem může být to, že se autor rukopisu zaměří jen na určitou konkrétní vlastnost. Může se jednat třeba o to, že chce znát své pracovní schopnosti a možnosti.

V případě Vašeho zájmu o zpracování profilu pisatele na základě rozboru ručního písma nás kontaktujte.

Cena analýzy ručního písma za účelem zpracování profilu pisatele je závislá na požadavcích klienta a je nutné ji dohodnout před zpracováním posudku. Více informací k ceně na výše uvedených kontaktech.