Písmo a nemoc

Místo konání: Poděbradská 179/1, 190 00 Praha 9

Počet účastníků: 4 až 10. Vzhledem k současné situaci se kurz může realizovat za účasti maximálně 5 účastníků (pouze poloviční kapacita).

Program semináře

  • Co je analýza ručního písma
  • Základní principy grafologie
  • Vlastnosti zjistitelné z ručního písma
  • Vliv sociálního prostředí na ruční písmo
  • Dědičné znaky v rukopisu
  • Patologické písmové znaky
  • Co je grafoterapie
  • Základní rozbor rukopisu
  • Prostor pro diskusi
  • Sleva na další seminář či kurz 20%

Popis semináře

V ručním písmu se dají dobře poznat nejen únava a stres, ale i jiná onemocnění a dispozice k nim. Různá onemocnění se v rukopisu projevují rozdílným souborem písmových znaků. Existují obecné znaky, na které má vliv prakticky jakékoli onemocnění a zároveň existují specifické znaky, které mohou být projevem konkrétního onemocnění.

Rozpoznání skupiny znaků, charakterizující určité onemocnění souvisí se základní znalostí jeho podstaty. To znamená, pokud chceme hledat například znaky pro alergii, měli bychom vědět něco o její podstatě.

O tom, že vlastnosti jedince souvisí s dispozicemi k některým onemocněním, dobře vypovídá psychosomatická medicína. Proto je seminář zaměřen na základní znaky v ručním písmu, které souvisí s určitými vlastnostmi a zároveň mohou poukazovat na dispozici k nějakému onemocnění.
Obsahem semináře je tedy vazba mezi znaky v písmu, vlastnostmi a psychickým či fyzickým omezením.

Ruční písmo je označováno jako „mozkopis“. Velmi zjednodušeně lze říci, že dle toho jak má pisatel pospojované neurony v mozku, takové má vlastnosti a zároveň je schopen vytvořit osobitý rukopis, odpovídající jeho osobnosti. Právě proto je jednou z možností eliminovat příčinu problému praktikováním grafoterapie. Principiálně jde o odstranění souboru znaků v písmu, které značí určitou negativní vlastnost, a to prostým nácvikem psaní. U každého pisatele jde zpravidla o jiné, osobité znaky, proto je součástí semináře i stručný rozbor rukopisu a individuální doporučení jaké znaky a v jaké míře měnit.

Pokud se účelně spojí analýza písma s grafoterapií a vhodnou alternativní léčbou, lze dosáhnout zajímavých výsledků.

Cena semináře je 1.390,- Kč.

Vzhledem k současné situaci je třeba dodržet následující podmínky:
Všichni musí splňovat jednu z následujících podmínek: podstoupit PCR test (max. 7 dní před), antigenní test (max. 72 hodin před), být naočkovaný, či prodělat covid-19 v posledních 90 dnech a mít ukončenou izolaci.
Dále všichni musí mít nasazenou ochranu dýchacích cest s účinností alespoň 94 % (bez výdechového ventilu), jde např. o respirátory FFP2 či nanoroušky.
Opatření viz: Přednášková činnost · Covid Portál (gov.cz)

Termíny konání – květen 2021:
čtvrtek 27.5.2021, 16:30 až 19:30

Termíny konání – červen 2021:
čtvrtek 3.6.2021, 16:30 až 19:30
středa 23.6.2021, 16:30 až 19:30

Termíny konání – červenec 2021:
čtvrtek 1.7.2021, 16:30 až 19:30
středa 21.7.2021, 16:30 až 19:30

Termíny konání – srpen 2021:
čtvrtek 19.8.2021, 16:30 až 19:30

Seminář se koná v počtu minimálně 4 účastníků. Pokud daný termín semináře nebude obsazen, bude účastníkovi nabídnut jiný termín.

Na seminář je třeba se předem mailem nebo telefonicky objednat.