Písmo a alternativní medicína

Místo konání: Poděbradská 179/1, 190 00 Praha 9

Počet účastníků: 3 až 7

Program semináře

  • Co je analýza ručního písma
  • Vlastnosti zjistitelné z ručního písma
  • Osobnostní vlastnosti ve vztahu k onemocnění
  • Vztah ručního písma, onemocnění a alternativní léčby
  • Alternativní medicína
  • Základní rozbor rukopisu
  • Grafoterapie – terapie písmem, princip a návod
  • Prostor pro diskusi
  • Sleva na následné konzultace 15%

Popis semináře

V ručním písmu se dají dobře poznat nejen únava a stres, ale i jiná onemocnění a dispozice k nim. Různá onemocnění se v rukopisu projevují rozdílným souborem písmových znaků. Existují obecné znaky, na které má vliv prakticky jakékoli onemocnění a zároveň existují specifické znaky, které mohou být projevem konkrétního onemocnění.

Rozpoznání skupiny znaků, charakterizující určité onemocnění souvisí se základní znalostí jeho podstaty. To znamená, pokud chceme hledat například znaky pro alergii, měli bychom vědět něco o její podstatě.

O tom, že vlastnosti jedince souvisí s dispozicemi k některým onemocněním, dobře vypovídá psychosomatická medicína. Proto je seminář zaměřen na základní znaky v ručním písmu, které souvisí s určitými vlastnostmi a zároveň mohou poukazovat na dispozici k nějakému onemocnění.
Obsahem první části semináře je tedy vazba mezi znaky v písmu, vlastnostmi a psychickým či fyzickým omezením.

Ruční písmo je označováno jako „mozkopis“. Velmi zjednodušeně lze říci, že dle toho jak má pisatel pospojované neurony v mozku, takové má vlastnosti a zároveň je schopen vytvořit osobitý rukopis, odpovídající jeho osobnosti. Právě proto je jednou z možností eliminovat příčinu problému praktikováním grafoterapie. Principiálně jde o odstranění souboru znaků v písmu, které značí určitou negativní vlastnost, a to prostým nácvikem psaní. U každého pisatele jde zpravidla o jiné, osobité znaky, proto je součástí semináře i stručný rozbor rukopisu a individuální doporučení jaké znaky a v jaké míře měnit.

Co potřebujeme odstranit hned, je následek. Proto je zde nastíněno řešení pomocí alternativní léčby. Přírodní medikamenty lidstvo používá už tisíce let a v současné době mohou být vhodným doplňkem klasické léčby.

Pokud se účelně spojí analýza písma s grafoterapií a vhodnou alternativní léčbou, lze dosáhnout zajímavých výsledků.

Cena semináře je 1.390,- Kč.

 

Termíny konání kurzů – duben 2018:

7.4.2018, 10:00 až 13:00; volná místa: ne
12.4.2018, 16:30 až 19:30; volná místa: ne
26.4.2018, 16:30 až 19:30; volná místa: ano

Termíny konání kurzů – květen 2018:

13.5.2018, 10:00 až 13:00; volná místa: ano
17.5.2018, 16:30 až 19:30; volná místa: ano

Seminář se koná v počtu minimálně 3 účastníků. Pokud daný termín semináře nebude obsazen, bude účastníkovi nabídnut jiný termín.

Na kurz je třeba se předem telefonicky objednat.

Další termíny pro kurz budou vypsány během dubna 2018.