Písmo a nemoc

Místo konání: Poděbradská 179/1, 190 00 Praha 9

Počet účastníků: 4 až 10

Program semináře

  • Co je analýza ručního písma
  • Základní principy grafologie
  • Vlastnosti zjistitelné z ručního písma
  • Vliv sociálního prostředí na ruční písmo
  • Dědičné znaky v rukopisu
  • Patologické písmové znaky
  • Co je grafoterapie
  • Základní rozbor rukopisu
  • Prostor pro diskusi
  • Sleva na další seminář či kurz 20%

Popis semináře

V ručním písmu se dají dobře poznat nejen únava a stres, ale i jiná onemocnění a dispozice k nim. Různá onemocnění se v rukopisu projevují rozdílným souborem písmových znaků. Existují obecné znaky, na které má vliv prakticky jakékoli onemocnění a zároveň existují specifické znaky, které mohou být projevem konkrétního onemocnění.

Rozpoznání skupiny znaků, charakterizující určité onemocnění souvisí se základní znalostí jeho podstaty. To znamená, pokud chceme hledat například znaky pro alergii, měli bychom vědět něco o její podstatě.

O tom, že vlastnosti jedince souvisí s dispozicemi k některým onemocněním, dobře vypovídá psychosomatická medicína. Proto je seminář zaměřen na základní znaky v ručním písmu, které souvisí s určitými vlastnostmi a zároveň mohou poukazovat na dispozici k nějakému onemocnění.
Obsahem semináře je tedy vazba mezi znaky v písmu, vlastnostmi a psychickým či fyzickým omezením.

Ruční písmo je označováno jako „mozkopis“. Velmi zjednodušeně lze říci, že dle toho jak má pisatel pospojované neurony v mozku, takové má vlastnosti a zároveň je schopen vytvořit osobitý rukopis, odpovídající jeho osobnosti. Právě proto je jednou z možností eliminovat příčinu problému praktikováním grafoterapie. Principiálně jde o odstranění souboru znaků v písmu, které značí určitou negativní vlastnost, a to prostým nácvikem psaní. U každého pisatele jde zpravidla o jiné, osobité znaky, proto je součástí semináře i stručný rozbor rukopisu a individuální doporučení jaké znaky a v jaké míře měnit.

Pokud se účelně spojí analýza písma s grafoterapií a vhodnou alternativní léčbou, lze dosáhnout zajímavých výsledků.

Cena semináře je 1.390,- Kč.

Termíny konání – červen 2020:
3.6.2020, 16:30 až 19:30
19.6.2020, 16:30 až 19:30
20.6.2020, 10:00 až 13:00 – termín obsazen

Termíny konání – červenec 2020:
2.7.2020, 16:30 až 19:30 – termín obsazen
15.7.2020, 16:30 až 19:30

Termíny konání – srpen 2020:
6.8.2020, 16:30 až 19:30
19.8.2020, 16:30 až 19:30

Termíny konání – září 2020:
10.9.2020, 16:30 až 19:30
23.9.2020, 16:30 až 19:30

Termíny konání – říjen 2020:
čtvrtek 8.10.2020, 16:30 až 19:30 – seminář z důvodu nouzového stavu zrušen
středa 21.10.2020, 16:30 až 19:30 – seminář z důvodu nouzového stavu zrušen

Termíny konání – listopad 2020:
sobota 14.11.2020, 11:00 až 14:00 – seminář z důvodu nouzového stavu zrušen čtvrtek 26.11.2020, 16:30 až 19:30 – seminář z důvodu nouzového stavu zrušen 

Termíny konání – prosinec 2021:
středa 9.12.2020, 16:30 až 19:30 – seminář z důvodu nouzového stavu zrušen

Termíny konání – leden 2021:
středa 13.1.2021, 16:30 až 19:30 – seminář z důvodu nouzového stavu zrušen
pátek 22.1.2021, 16:30 až 19:30  – seminář z důvodu nouzového stavu zrušen

Termíny konání – únor 2021:
čtvrtek 25.2.2021, 16:30 až 19:30 – seminář z důvodu nouzového stavu zrušen

 

Další termíny budou vypsány v závislosti na vývoji stávající situace (covid).

Seminář se koná v počtu minimálně 4 účastníků. Pokud daný termín semináře nebude obsazen, bude účastníkovi nabídnut jiný termín.

Na seminář je třeba se předem mailem nebo telefonicky objednat.