Sigop – pravost podpisu

Rychlé zjištění pravosti podpisu

Systém je určen pro všechny, kteří řeší otázku pravosti konkrétního podpisu. Pomocí tohoto programu lze vytvořit Odborný náhled, jehož výsledkem je sdělení zadavateli, zda určitý podpis – sporný podpis – psal či nepsal konkrétní pisatel. Sporný podpis i srovnávací podpisy do systému vkládá zadavatel.

Pro koho je SIGOP určen?

Systém mohou například využívat ti, kteří se rozhodují, zda s konkrétním problémem – podezřením na padělání podpisu či naopak s dokazováním pravosti – má či nemá smysl cokoli podnikat dál. Na základě Odborného náhledu se mohou rozhodnout, zda si nechají následně zpracovat Odborný či Znalecký posudek, se kterým mohou daný případ řešit dále.

Zadavatelem může být také ten, kdo potřebuje vyřešit otázku pravosti pouze soukromě a neuvažuje o dalším využití Odborného náhledu.

Výhoda SIGOP

  • rychlost zpracování
  • objektivita zpracování (dva odborníci)
  • příznivá cena

Systém SIGOP najdete zde.