Písmo a zdraví

Systém posílení osobní energetiky (novinka)

Místo konání: Poděbradská 179/1, 190 00 Praha 9

Počet účastníků: 4 až 10

Program semináře 

 • Písmo jako obraz našeho zdraví
 • Grafologické znaky dobré kondice
 • Projev stresu, únavy a dalších negativních znaků v písmu
 • Písmo a dědičnost
 • Základní rozbor písma
 • Možnosti posílení svého zdraví
 • Podstata grafoterapie
 • Systém posílení osobní energetiky
 • Jak pracovat na zdraví a harmonii osobnosti
 • Prostor pro diskusi
 • Sleva na další seminář či kurz 20%

Popis semináře

První část semináře je zaměřena na základní rozpoznání grafologických znaků, které odráží psychický, popřípadě i fyzický stav člověka. Obsahem druhé části je seznámení s tím, jak je možné pracovat s vlastní energií, jednak pomocí grafoterapie, a jednak pomocí systému posílení osobní energetiky. Základem tohoto systému je dosažení harmonie a zdraví.

Ruční písmo je jedním z verbálních projevů člověka. Psaní, stejně tak, jako jakákoli jiná činnost, je řízeno mozkem, který pomocí centrální nervové soustavy dává povely svalům. Jestliže z nějakého důvodu „něco“ v těle nefunguje, je to (jak uvádí například psychosomatická medicína) nejméně z 70% způsobeno trvalou negativní zátěží psychiky (únava, stres, trvalý strach apod.), která se postupně může projevit i fyzickým problémem.

Systém posílení vlastní energetiky

Jakýkoli trvalý tlak na psychiku ubírá člověku energii. Její úbytek je v ručním písmu velmi dobře rozpoznatelný. Jemné změny v rukopisu se projeví už při obyčejném nachlazení. Když je úbytek energie dlouhodobého rázu, v rukopisu jsou již patrné podstatné změny. K jakým změnám v ručním písmu dochází a kde, se dozvíte na semináři.

Ideálním řešením při úbytku vlastní energie a pro podporu svého zdraví je systém posílení vlastní energetiky. Je to komplexní systém, jehož cílem je dosažení harmonie a zdraví, a je založen na vědomé práci s vlastní energetikou. Na semináři budete seznámeni se základy tohoto systému, s tím, jaké jsou možnosti zvýšit vlastní energii a jak pracovat na svém zdraví a harmonii osobnosti.

Pomocí systému posílení osobní energetiky se člověk může naučit lépe porozumět sám sobě, lépe dospět k vytyčeným cílům, posílit si vlastní zdraví a celkově zlepšit kvalitu života.

Cena semináře je 1.390,- Kč.


Termíny konání – červen 2020:
24.6.2020, 16:30 až 19:30
26.6.2020, 16:30 až 19:30 – termín obsazen

Termíny konání – červenec 2020:
3.7.2020, 16:30 až 19:30 – termín obsazen
16.7.2020, 16:30 až 19:30 – termín obsazen

Termíny konání – srpen 2020:
5.7.2020, 16:30 až 19:30
20.7.2020, 16:30 až 19:30

Seminář se koná v počtu minimálně 4 účastníků. Pokud daný termín semináře nebude obsazen, bude účastníkovi nabídnut jiný termín.

Na seminář je třeba se předem mailem nebo telefonicky objednat.

Další termíny pro kurz budou vypsány během července a srpna 2020.