Rukopisy od Mrtvého moře

Mrtvé mořeRukopisy od Mrtvého moře, zvané také kumránské svitky nebo svitky od Mrtvého moře (Dead sea´s scrolls), objevené r. 1947 v jeskyních poblíž lokality Chirbet Kumrán, patří mezi nejvýznamnější archeologické objevy 20. století. Objevené rukopisy mají zcela mimořádný význam pro poznání dějin judaismu, raného křesťanství a Bible, v našem případě i pro dějiny písma. Jsou psané starohebrejským, aramejským a řeckým písmem, malá část také dvojím druhem tajného písma. Sepsala je židovská sekta esejců, která se v radikální opozici proti jeruzalémskému chrámovému kněžstvu uchýlila do ústraní Judské pouště na severozápadním pobřeží Mrtvého moře. Zde esejci, sami se nazývající Synové světla, sídlili v Kumránu, jakémsi izolovaném a později opevněném klášteře, a připravovali se na příchod Mesiáše a apokalyptickou válku se Syny temnoty (Řeky?, Římany?). Příslušníci kumránské sekty žili v celibátu, dodržovali velmi striktně přikázání Starého zákona a pravidla své náboženské komunity, takže jsou považování předobraz pozdějších křesťanských mnišských řádů.
Kumránské svitky jsou napsány především na vydělané kůži, menší část na papyrech. Ojedinělou výjimkou je svitek s písmem vyrytým do tenkého měděného plechu. Jejich vznik spadá do období od poloviny 3. století před Kristem do r. 68 našeho letopočtu, kdy za velkého židovského povstání proti Římanům byl Kumrán dobyt a esejská komunita za neznámých okolností zanikla. Krátce předtím stačili esejci ukrýt své písemnosti do jeskyní na březích Mrtvého moře, kde ve zvláštních nádobách přečkaly až do 20. století. Tématicky je možno rukopisy rozdělit na texty starozákonní neboli biblické, a vlastní esejskou tvorbu. K té patří zejména Řád Jednoty a Válečný řád. Objev esejských starozákonních textů byl opravdovou senzací, neboť do té doby žádný ze známých starozákonních rukopisů nepřesahoval svým stářím 10. století! Výzkum ovšem není zdaleka u konce, neboť mnoho svitků je různým způsobem poškozeno a zejména rekonstrukce papyrových svitků rozpadlých na tisíce zlomků je i za pomoci počítačové techniky, zdá se, práce pro několik generací badatelů.

Zájemcům o podrobnější studium tématu je možno doporučit díla:
– John Allegro, Rukopisy od Mrtvého moře, Praha 1969
– Stanislav Segert, Synové světla a Synové tmy – svědectví nejstarších biblických rukopisů, Praha 1970.

Autor textu: Mgr. Jiří Jánský

Příspěvek byl publikován v rubrice Články, Historie písma. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.