Archiv rubriky: Historie písma

Rubrika historie písma

Gotický sloh začíná písmem

Za kolébku gotického slohu je většinou považováno opatství sv. Diviše (St. Denis) v Paříži, v němž opat Suger asi v polovině 12. století formuloval jeho první ideové principy. To lze s jistými výhradami připustit v případě architektury a sochařství. První vlaštovkou nového slohu střídajícího předcházející sloh … Celý příspěvek

Rubriky: Články, Historie písma | Štítky: , , | Napsat komentář

Élám – další kolébka písma?

Za dvě nejstarší písma bývají považována písma Sumerů a Egypťanů vzniklá nezávisle na sobě někdy ve 4. tisíciletí před našim letopočtem. Od nich bývají také odvozovány následné písemné systémy vedoucí přes klínopis k fénickému, etruskému, řeckému a latinskému písmu. Priorita původu není … Celý příspěvek

Rubriky: Články, Historie písma | Štítky: , , | Napsat komentář

Kde je kolébka evropských písem?

Za kolébku evropských písem se většinou považuje Mezopotámie, přesněji řečeno Sumer, kde někdy koncem 4. tisíciletí vzniklo ne-li nejstarší,  tedy aspoň jedno z nejstarších písem světa. Vývojová linie evropských písem – řecké alfabety a latinské abecedy – by v tomto případě vedla od … Celý příspěvek

Rubriky: Články, Historie písma | Napsat komentář

Králova rostlina aneb šáchor papírodárný či papyrodárný?

Jeden z nejstarších psacích materiálů představoval papyrus, jenž se začal používat někdy po polovině 4. tisíciletí ve starověkém Egyptě. Vyráběl se ze stonků rostliny připomínající malou palmičku a zvané česky šáchor papírodárný s latinským názvem Cyperus papyrus. Jinak botanický rod šáchor má dnes … Celý příspěvek

Rubriky: Články, Historie písma | Napsat komentář

Nejstarší písmo na našem území

Za nejstarší písmo na našem území bývá považováno písmo užívané Kelty. „Naši“ Keltové, tj. Bójové (Čechy) a Volkové-Tektoságové (Morava) zřejmě nevyvinuli vlastní písemný systém jako Keltové v Irsku (viz článek Měli Keltové vlastní písmo?). Zachovaly se však nepochybné doklady užívání písma … Celý příspěvek

Rubriky: Články, Historie písma | Napsat komentář

Hlaholice – tajné písmo věrozvěstů?

Hlaholice a cyrilice jsou písma Čechům ze školní výuky notoricky známá. Autorem hlaholice je nepochybně byzantský věrozvěst Konstantin – Cyril zvaný Filosof (827 – 869). Hlaholice společně s cyrilicí byla vytvořena pro potřeby evangelizace slovanských území, na prvním místě Velké Moravy. … Celý příspěvek

Rubriky: Články, Historie písma | Napsat komentář

Hieratické písmo

Hieratické písmo vzniklo adaptací hieroglyfů, přičemž hieroglyfické znaky byly zjednodušeny, aby umožnily rychlejší psaní pro administrativní a obchodní potřeby. Také sloužilo k zaznamenávání dokumentů náboženské, literární a vědecké povahy po téměř celou dobu existence starověkého Egypta. Hieratické písmo se nejčastěji psalo … Celý příspěvek

Rubriky: Články, Historie písma | Napsat komentář

Rukopisy od Mrtvého moře

Rukopisy od Mrtvého moře, zvané také kumránské svitky nebo svitky od Mrtvého moře (Dead sea´s scrolls), objevené r. 1947 v jeskyních poblíž lokality Chirbet Kumrán, patří mezi nejvýznamnější archeologické objevy 20. století. Objevené rukopisy mají zcela mimořádný význam pro poznání dějin judaismu, … Celý příspěvek

Rubriky: Články, Historie písma | Napsat komentář

PÍSMO CÍSAŘE AUGUSTA aneb otec grafologie Gaius Suetonius Tranquillus (* asi r. 75 † asi r. 160)

Římský polyhistor a spisovatel Suetonius je v širším povědomí znám především jako autor stále vydávaného populárního díla Životopisy dvanácti císařů (De vita Caesarum), které byly přeloženy V. Kubelkou do češtiny již v r. 1903. Je to vlastně jediné zachované dílo z rozsáhlé a … Celý příspěvek

Rubriky: Články, Grafologie, Historie písma | Napsat komentář