Disk z Faistu

Disk z Faistu je jedním z nejzáhadnějších předmětů, které byly objeveny ve středomořské archeologii. Jde o kotouč z jemné hlíny o průměru asi 16 cm, do něhož je na přední i zadní straně vtlačeno 45 různých znaků ve skupinách (slovech?).
Disk byl objeven italskými archeology v r. 1908 spolu s destičkou popsanou krétským lineárním písmem A, užívaným mínójskou civilizací doby bronzové přibližně v letech 1900 – 1500 p. n. l. Písmo na disku je naprosto unikátní, neboť nemá nikde na světě obdobu. Četné pokusy o jeho rozluštění selhávají, neboť nám chybí bilingva, totiž dvojjazyčný nápis, z nichž jeden umíme číst a přeložit. Jedním z luštitelů byl i český učitel Jiří Vymetal z Hořic v Podkrkonoší zemřelý v r. 1988, který podle počtu znaků usoudil, že jde o písmo slabičné a své řešení publikoval. Podle něho jsou na disku z Faistu názvy lokalit na Krétě, které si nechal zaznamenat neznámý starověký cestovatel např. FA – ES – TOS = Faistos. Taková a podobná řešení se ovšem nedají ani potvrdit ani vyvrátit.

Starší badatelé považovali znaky z Faistu za nejstarší krétské a tím i evropské hieroglyfické písmo, od kterého potom Kréťané přešli k lineárnímu písmu A. V poslední době však přišel se zajímavou hypotézou německý badatel Eberhart Zangger v polemickém díle Ein neuer Kampf um Troia, v českém překladu Nový boj o Tróju (nakl. Brána, Praha 1995). Podle něho přísluší znaky na disku z Faistu bájné trójské civilizaci, u které nemáme doloženo žádné písmo, ač současné stejně vyspělé pozdně bronzové civilizace mínójská a mykénská ho měly, totiž lineární písmo A a B. Do luštění se ovšem Zangger nepouští, jen poukazuje na znaky stylizovaných hlav s tzv. péřovými korunami, které nosili válečníci tajuplného kmene Cekkerů. Tak nazývali písaři faraona Ramesse III. jeden z tzv. „mořských národů“, jejichž nájezdům se mocný Egypt ubránil jen vypětím všech sil. Zangger déle spekuluje, že Cekkerové by mohli být v starořecké dikci Teukrové neboli Trójané.

Disk z Faistu si však stále zachovává své tajemství a zdá se, že z bludného kruhu bádání nám pomohou jedině nové archeologické objevy.

Příspěvek byl publikován v rubrice Články, Historie písma. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.