Hieratické písmo

Hieratické písmoHieratické písmo vzniklo adaptací hieroglyfů, přičemž hieroglyfické znaky byly zjednodušeny, aby umožnily rychlejší psaní pro administrativní a obchodní potřeby. Také sloužilo k zaznamenávání dokumentů náboženské, literární a vědecké povahy po téměř celou dobu existence starověkého Egypta. Hieratické písmo se nejčastěji psalo na svitky či listy papyru, nalezneme ho však i zlomcích kamene či keramiky zvaných ostraka. V období Staré říše bylo hieratické písmo psáno obvykle ve sloupcích, v období Střední říše došlo z neznámých důvodů ke změně a začalo se psát ve vodorovných řádcích.

K poznání hieratického písma v období Staré říše a tím i k historii starověkého Egypta na přelomu 24. a 23. století p. n. l. zásadním způsobem přispěl nejvýznamnější objev českých egyptologů v čele s profesorem Miroslavem Vernerem. Mám na mysli objev nedokončené pyramidy a pyramidového komplexu v Abúsíru, jenž náležel dosud téměř neznámému faraonovi Raneferefovi z 5. dynastie tzv. „Slunečních králů”. Součástí pyramidového komplexu byl i Raneferefův zádušní chrám v němž byl nalezen jedinečný papyrový archiv psaný časným typem hieratického písma, které egyptologové nazývají stará hieratika. Papyry z Raneferova zádušního chrámu představují nejstarší písemné památky svého druhu zatím v Egyptě objevené. Čtení i interpretace papyrů je ovšem velmi obtížné a zdlouhavé, ale jejich historický přínos je obrovský. Otevírá se totiž možnost podrobného studia organizace zádušních královských kultů a státní administrativy Staré říše vůbec.

Zájemce o zevrubnější studium dotčeného tématu odkazuji na dílo W. V. Daviese Egyptské hieroglyfy – Čtení v minulosti, vydané nakladatelstvím Volvox globator v r. 2002, kde se autor věnuje podrobně i hieratickému písmu. O objevech českých egyptologů píše M. Verner v knize Ztracené pyramidy, zapomenutí faraoni – Abúsír vydané nakladatelstvím Academia v r. 1994.

Autor textu: Mgr. Jiří Jánský

Příspěvek byl publikován v rubrice Články, Historie písma. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.