Orientační mapa hemisfér u tak zvaných praváků

Levá hemisféra- specializovaná na zabezpečení značné části řečových funkcí (tvoří jejich bázi). Zabezpečuje kategoriální vnímání, sémantickou paměť, analýzu a pochopení logicko – gramatických schémat, logické formální operace, logickou sekvenční analýzu (při řešení matem. úloh) a časovou analýzu řečových celků (rozkládání slov na slabiky). Udržuje řád přesnost a organizaci u cílevědomé činnosti. Obsahuje mechanismy pro anal. detailu, práci s miniaturou. Zabezpečuje rozpoznání a uchování melodie a notový zápis. Přednostně zpracovává znakové sluchové a zrakové podněty. Má úzký vztah k sebeuvědomování a obsahuje mech. kladení ot. Typickou poruchou je afázie- ztráta schopnosti porozumět psanému nebo slyšenému slovu či neschopnost vyjádřit výsledek logické operace těmito formami.

Pravá hemisféra- je bází pro názorné myšlení, specializovaná na složité vztahy v čase a prostoru, zabezpečuje prostorové konstrukce, jednoduché slovní dorozumění, identifikaci předmětů dle jejich tvarů( rozpoznání obličejů), rozpoznání hudebních témat a rytmus. Umožňuje operování s neverbálními představami a jsou zde uloženy mechanismy, které jsou schopné vkládat do psych. činnosti originalitu, intuici a fantazii. Dovede operovat i s verbálními informacemi, ale nedokáže je užít ve větách. Je více emocionálnější.

Pravá hemisféra dá notový zápis, ale levá hemisféra hudbu prožije. Levá hemisféra – zdůvodňuje chování, dává mu smysl.

Typická porucha je agnozie- ztráta schopnosti rozpoznávat předměty. Pacient s lézí v pravé hemisféře je hůře schopen rozpoznávat obličeje druhých lidí, špatně interpretuje jejich chování a nerozumí mu (sebehodnocení. a sebecit).

Autor textu: Mgr. Martin Pešek

Příspěvek byl publikován v rubrice Články, Psychologie se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.