Holotropní stavy vědomí

Spektrum změněných stavů vědomí je velmi široké. Ve své práci bych se však rád zabýval jen těmi zážitky, které sebou přinášejí filosoficko-spirituální vhledy do oblasti lidské psýché u kosmického stvoření. Proto se omezím pouze na ten typ změn vědomí, pro které S. Grof razí název holotropní.

Název vznikl sloučením řeckých slov HOLOS – celý a TREPEIN – pohybující se směrem k něčemu. Holotropní stavy jsou charakteristické specifickou proměnou vědomí spojenou se změnami vnímání ve všech smyslových oblastech, neobvyklými způsoby chování, hlubokou změnou myšlení a intenzivním psychosomatickým a emočním prožíváním. Přesto, že se kvalita vědomí od základu mění, je příznačné, že si zachováváme orientaci a prožíváme současně realitu našeho světa spolu se zážitkovým filmem.

Zcela odlišné je vnímání času, prostoru a mikro i makrokosmu. Subjekt může prožívat různé epizody ze svého života najednou nebo libovolně zaměněné. Čas se může jevit jako spirála, linea nebo dokonce naprosto zmizet. Prostor a vesmír se zdají být zakřivené a do sebe zavinuté. Rovněž rozdíly mezi mikro a makro světem jsou zcela lhostejné. Člověk je schopen ztotožnění s jedinou buňkou nebo celou galaxií pouhým přesunutím pozornosti. Další důležitou charakteristikou je překonání rozdílu mezi hmotou, energií a vědomím a dokonce mezi vlastní existencí a neexistencí. Je důležité zdůraznit, že tyto stavy nejsou totožné s patologickými procesy, které mohou být způsobeny infekcemi, nebo degenerativními či organickými změnami mozku.

Co se týče navozování holotropních stavů vědomí, blíže se o nich zmíním v části pojednávající o změněných stavech vědomí v dějinách lidstva. A nyní už přikročím ke kapitole, ve které se pokusím načrtnout konflikt mezi postulovanou realitou Karteziánsko Newtonského paradigmatu a některými zjištěními plynoucích z výzkumu transpersonální psychologie.

Autor textu: Mgr. Martin Pešek

Příspěvek byl publikován v rubrice Články, Psychologie se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.