SRDCOVÁ ARYTMIA V PÍSOMNOM PREJAVE

Keďže rukopis vyjadruje vzťah k nervovej sústave a aj k iným telesným orgánom, pokúsila som sa v záverečnej práci nájsť spoločné grafologické znaky, ktoré by boli charakteristické pre túto skupinu. Fyzický (vonkajší) stav tela je odrazom nášho psychického (vnútorného) stavu. Teda zo psychosomatickej časti vieme, že spoločnými hlavnými charakteristickými znakmi sú – potlačené (neprejavené) emócie až citový chlad (tvrdosť srdca),  nedostatok sebelásky k sebe (nepriama agresivita), dlhotrvajúce citové problémy, uzavretosť, chýbajúci vzťah k TY, málo alebo nedostatok radosti, vnútorné napätie, úzkostné stavy, sklamanie, riadi sa rozumom a city nepripúšťa – prevláda tvrdá racionalita, ide sám proti sebe a ničí sa svojimi aktivitami – jeho rýchlosť ho ničí, snaha dosahovať vysoké výkony, nevie čakať, je netrpezlivý a neustále sa ponáhľa.

S princípom tejto choroby a v súlade s jej psychosomatickým „posolstvom“, sme predpokladali, že v rukopisoch respondentov nájdeme grafologické znaky, ktoré budú logickou dedukciou a syntézou fyzického a psychického stavu.

Cieľom práce teda bolo nájsť spoločné vlastnosti na základe stanovenej hypotézy, ktorú sme určili v kombinácii psychosomatických vlastností a grafologických znakov. Celková zhoda grafologických znakov bola 48,71%, nezhodlo sa s hypotézou 12,85% a čiastočne zhodných bolo 39,21%.

Zo stanovených grafologických znakov sa na 74% potvrdil predpoklad narušenej deformovanej formy, v 92% potvrdil predpoklad neharmonicky písaného písma, 100%-né potvrdenie čitateľnosti, resp. zníženej čitateľnosti,  92% narušeného rytmu, 72%-né potvrdenie spojitého písma, 98% sa potvrdilo zjednodušenie písma a 86% potvrdená spojitosť.

Celková zhoda stanovenej hypotézy vlastností predstavuje  38,36%. Zo stanovenej hypotézy sa v 82% potvrdilo, že pacienti so srdcovou arytmiou sa riadia rozumom a city pripúšťajú len minimálne, prevláda teda u nich racionálna zložka osobnosti.

Zaujímavý výsledok 100% čiastočná zhoda nastala vo výsledku merania vlastnosti „chýbajúci vzťah k TY“ – hypotéza sa nepotvrdila, ale zistili sme novú skutočnosť a síce, že respondenti majú k druhým nedôveru, sú opatrní, držia si odstup a uzavretosť. Zároveň je tu konflikt medzi túžbou po sociálnych kontaktoch a potrebou komunikácie a na druhej strane nedostatok vľúdnosti, strohosť, nekompromisné chovanie, útočnosť a panovačnosť.

Objavili a potvrdili sa aj úzkostné stavy s 53%-ným výskytom, emočná labilita na 54% a orientácia na výkon sa potvrdila na 32%.

Okrem stanovenej hypotézy mimo skúmania som zistila, že tieto rukopisy majú v sebe veľa grafologických znakov typických  pre mužské písmo.V súvislosti so zastúpenými mužskými znakmi v rukopise by možno stálo o úvahu rozšíriť ďalej túto prácu o hľadanie potlačenej ženskosti. Už z pohľadu srdcovej arytmie je to nerovnováha citu a rozumu, možno by sme našli nové zaujímavé skutočnosti.

Celou práci najdete zde: Srdcová arytmia v písmu

Autor textu: Bc. Adriana Gulášová

Příspěvek byl publikován v rubrice Články, Grafologie, Písmo a zdraví, Psychologie, Zajímavé studie se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.